Tổ chức lớp tập huấn của Ban quản lý dự án nước sạch nông thôn và mô hình quản lý phát triển trung tâm nước sạch nông thôn

Chiều ngày 20/12/2015, tại huyện Nam Sách, tình Hải Dương, Ban quản lý các dự án phát triển nông thôn mới Việt Nam đã phối hợp cùng đơn vị thành viên là Công ty TNHH Nanomic tổ chức triển khai lớp tập huấn Ban quản lý dự án nước sạch nông thôn và mô hình quản lý phát triển trung tâm nước sạch tại địa phương. Đến tham dự lớp tấp huấn có sự tham dự của Tổng Giám đốc Ban quản lý các dự án phát triển nông thôn mới Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nanomic, cùng toàn thể các vị đại biểu là chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… tại tất cả các xã thuộc địa bàn huyện Nam Sách.

 

 

w1

 

Tại buổi tập huấn, các cán bộ lãnh đạo của xã, huyện đã được các chuyên viên tư vấn của Ban Quản lý dự án nước sạch nông thôn truyền đạt, hướng dẫn cụ thể mô hình triển khai dự án nước sạch nông thôn tại địa phương. Ban quản lý dự án nước sạch nông thôn, thông qua việc mở rộng các trung tâm dự án nước sạch tai các thôn, xã, sẽ góp phần mang lại nguồn nước sạch về địa phương, cũng như tạo thêm công ăn việc làm cho bà con nông dân, đồng thời đẩy mạnh thêm các hoạt động của các chi hội xã. Sau buổi tập huấn, tất cả các chủ tịch hội đều nhất trí quan điểm triển khai mô hình tại các xã là rất khả thi và sẵn sàng nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, Ban quản lý dư án nước sạch nông thôn – Công ty TNHH Nanomic, sẽ triển khai thêm các lớp tập huấn tại các huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương, sau đó nhân rộng ra các tỉnh trên toàn quốc, thực hiện mục tiêu mang lại nguồn nước sạch tới mọi vùng miền tổ quốc, góp phẩn tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện đời sống vật chất – tinh thần của người dân, đúng với Slogan, làm cho “Cuộc sống tốt đẹp bắt đầu từ ngày hôm nay”.

 

Tin Liên Quan