Nhà phân phối

Hiện nay, Công ty TNHH Nanomic đã và đang mở rộng hệ thống phân phối trên toàn quốc, với sự có mặt tại 46 tỉnh thành trong cả nước, Nanomic hy vọng sẽ góp một phần nhỏ trong việc bảo vệ môi trường sống, bảo vệ nguồn nước sách, mang lại sức khoẻ tốt cho cộng đồng.

Trong tương lai không xa, Nanomic sẽ cố gắng đến với những tỉnh thành xa xôi nhất của Tổ quốc, đến với các bà con vùng sâu vùng xa, mang sứ mệnh lớn lao phục vụ đời sống sức khoẻ của người dân, mang lại chất lượng sống ngày càng được nâng cao. Tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị thế trên trường quốc tế, hứa hẹn mang lại những sản phẩm tổi ưu cho người sử dụng khắp năm châu.

vietnam-map