Khi nào nước đủ chuẩn uống trực tiếp từ vòi?

Nước sử dụng để sản xuất nước uống trực tiếp phải đáp ứng các yêu cầu theo QCVN 01:2010/BYT về chất lượng nước ăn uống được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tieu chuan nuoc uong tai voi, nuoc uong dong chai, nuoc uong truc tiep

Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: (Theo QCVN 6-1:2010/BYT)

STT CHỈ TIÊU GIỚI HẠN TỐI ĐA
1 Antimony, mg/l 0,02
2 Arsen, mg/l 0,01
3 Bari, mg/l 0,7
4 Bor, mg/l 0,5
5 Bromat, mg/l 0,01
6 Cadmi, mg/l 3
7 Clor, mg/l 5
8 Clorat, mg/l 0,7
9 Clorit, mg/l 0,7
10 Crom, mg/l 0,05
11 Đồng, mg/l 2
12 Xyanid, mg/l 0,07
13 Fluorid, mg/l 1,5
14 Chì, mg/l 0,01
15 Mangan, mg/l 0,4
16 Thủy ngân, mg/l 6
17 Molybden, mg/l 0,07
18 Nickel, mg/l 0,07
19 Nitrat5) , mg/l 50
20 Nitrit5), mg/l 3
21 Selen, mg/l 0,01
22 Mức nhiễm xạ
Hoạt độ phóng xạ a, Bq/l 0,5
Hoạt độ phóng xạ b, Bq/l 1

Tỷ lệ nồng độ của mỗi chất so với giới hạn tối đa: Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit £ 1.

Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo QCVN 6-1:2010/BYT

Kiểm tra lần đầu

Chỉ tiêu Lượng mẫu Yêu cầu Phương pháp thử Phân loại chỉ tiêu
1. E. coli hoặc coliform chịu nhiệt 1 x 250 ml Không phát hiện được trong bất kỳ mẫu nào TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) A
2. Coliform tổng số 1 x 250 ml
Nếu số vi khuẩn (bào tử) ³ 1 và £ 2 thì tiến hành kiểm tra lần thứ hai
Nếu số vi khuẩn (bào tử) > 2 thì loại bỏ
TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) A
3. Streptococci feacal 1 x 250 ml ISO 7899-2:2000 A
4. Pseudomonas aeruginosa 1 x 250 ml ISO 16266:2006 A
5. Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit 1 x 50 ml TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) A

Hiện nay, các dòng sản phẩm máy lọc nước Nanomic đều được kiểm định chất lượng nước uống trực tiếp theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, do Cục Đo lường tiêu chuẩn Chất Lượng 1 Quatest I chứng nhận kiểm định, đảm bảo an toàn cho mục đích sử dụng nước trực tiếp của quý khách hàng

test nước mới 002KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MẪU NƯỚC QUA MÁY LOC NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP NANO 001 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM QUA LÕI LỌC SUPERRE 001 (1) KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM QUA MÁY LỌC NƯỚC NANOMIC 001 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM QUA MÁY LỌC NƯỚC RO 001 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM QUA MÁY LỌC NƯỚC RO 1 001

Tin Liên Quan